دانلود پروژه حفاری جهت دار ۵۰ ص

Word2007

 دانلود پروژه حفاری جهت دار ۵۰ ص

حفاری جهت دار

مقدمه :

در صنعت نفت، حفاری جهشی به حفاری چاه های نفت صرف نظر از برشهای عمودی اشاره می کند که این برشها دارای محور منحنی می باشند و در اینجا می تواند یافت شود. به طور معمول، مورد دوم دارای شعاعی با انحنای خمیدگی ثابت می باشد که این زاویه انحرافی – شیب دار با توجه به برش عمودی به طور یکنواخت تغییر می کند تا اینکه آن به زوایایی میان  و  برسد البته نیز به زوایای بزرگتر (حتی ۹۰) نیز مکن است برسد، در صورت لزوم، برشهای منحنی از طریق برشهای مستقیم ادامه می یابدکه این انحنا و شیب به حالت ثابت حفظ می شود. بنابراین حفاری جهشی یک روشی است که امکان دستیابی به اهداف معدن کاوی عمیق راحتی در فاصله افقی قابل توجه و بسیار از موقعیت و مکان یابی تجهیزات سطح را دارد.

انواع بسیاری از چاه های جهشی وجود دارد که هریک دارای شکل بندیهایی می باشد که می تواند بسیار متفاوت و پیچیده (تصویرا) از حفره های به شکل – S و سطح شیب دار استاندارد باشد، برای حفره های شیب دار که با نصب امکانات و تجهیزات حفاری می شوند که نیز بر ای انواع مختلف چاه های افقی ، مجزا و چند گانه (متعدد) شیبدار می شود. علاوه بر انحراف زاویه شیبدار، حتی این جهش که در آن چاه ها می توانند حفاری شوند ممکن است متفاوت باشد و سپس یک چاه جهشی می تواند دارای چند شیب باشد. هر یک از این اشکال با درخواستهای بهره برداری خاص مواجه می شود. علاوه بر این ، طی فراین حفاری، بر اساس این اطلاعات ، زمانی که به مهندسی حفاری نفت دوباره واگذار می شود، هر دو انحراف زاویه ی شیب دار و این جهش می تواند هنوز تغییر یابد بنابراین امکان گفتگوی کاملا دقیق و واقعی درباره ی حفاری ناوبری (ناوی) وجود دارد. از طرف دیگر، امروزه با تکنولوژی های موجود در فاز هنر و صنعت، این حفره شاید شکل سه بعدی یکنواخت و بسیار پیچیده را در نظر گیرد و امکان ناوبری (هدایت) از طریق سطح زیرین در این روش با فرض مناسب وجود دارد.

کاربردهای حفاری جهشی (جهت دار) :

حفاری جهشی (جهت دار) در شماری از موقعیت های بهره برداری استفاده می شود ، مرحله بازگشت کننده در زیر به صورت فهرست وارد ذکر می شود.

حفاری چند چاه از موقعیت چاه مجزا :

این راه حل در هر دو  زمینه دور از ساحل ورودی ساحل استفاده می شود. در مورد قبلی که از نظر سیستماتیک سال های بسیار زیادی از آن استفاده شده است، دلیل اصلی برای استفاده از چنین راه حلی، نیاز به حداقل رساندن حفاری میدان نفتی و هزینه های بهره برداری است. این مرتبط با این واقعیت است که از  یک سکوی نفتی مجزا  (تصویر A2 ) امکان حفاری تعداد زیادی چاه (حتی بیشتر از ۳۰ چاه) وجود دارد در حالی که اگر گزینه چاه عمودی انتخاب شده است، حفاری چاه ها یک به یک با تجهیزات و وسایل اختصاصی ضروری خواهد شد و سپس هر یک از آنها به سکوی نفتی تولید مشابه متصل می شود. در مورد چاه های روی ساحل دریا ، علاوه بر نیاز به کاهش حفاری و هزینه های تولید میدان نفتی ، دلیل اصلی برای استفاده از گروه  /  شاخه ی مجزا ، نیاز به کاهش تاثیر محیطی مراحل بهره برداری می باشد به طور خاص زمانی که کار در نواحی مانند پارک ها ، ذخایر طبیعی و زیست گاهها با گونه های خاص حفاظت شده ی گیاهان و حیوانات انجام می گیرد. حفاری جهشی روی ساحل دریا اخیرا بیشتر از حفاری جهشی دور از ساحل مورد قبول واقع شده است. بویژه آن منتشر می شود بعد از اینکه آغاز حفاری افقی مرتبط با امتیازات کمتر قابل انکار باشد که در چهار چو.ب افزایش قابلیت تولید چاه نفت صورت می گیرد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

حفاری جهت دار

۱

مقدمه

۱

حفاری در سد های نمک یا در تشکیلات زمین شناسی خاص

۳

چاه افقی

۴

پیشرفت تکنولوژی حفاری جهت دار

۸

کاربردهای حفاری جهت دار

۱۰

حفاری گنبد های نمکی

۱۵

عبور از لایه های مختلف با استفاده از یک چاه

۱۹

روشهای طراحی مسیر چاه های جهت دار

۲۰

روش بدست آوردن معادلات جهت طراحی مسیر به روش تحلیلی

۲۵

طراحی سه بعدی چاه های جهت دار

۳۱

سیستم هدایت کردن چرخشی مناسب

۳۳

سیستم های مانیتوری لوازم و تجهیزات حفاری

۳۴

معادلات ارائه شده توسط ویلیام

۳۸

نتیجه گیری

۴۲

منابع

۴۹

نوشته دانلود پروژه حفاری جهت دار ۵۰ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.