دانلود پروژه کامل انواع پمپ ها ۸۵ ص

Word2007

×مقدمه

پمپ دستگاهی است که میتواند فشار مایعات را با استفاده از انرژی مکانیکی بالا ببرد  پمپ ها و طرز بکار بردن آنها آنقدر متنوع و زیاد است که در این جزوه امکان تشریح تمامی آنها نخواهد بود و ما بطور کلی اصول مشترک بین انواع پمپ ها را ذکر و تشریح می کنیم .هر کدام از انواع پمپ ها دارای یک خصوصیات و موارد استعمال مخصوص بخود میباشند که در صفحات بعدی این جزوه راجع بآنها صحبت خواهیم کرد ولی بطور کلی در ساخت و بکار بردن یک پمپ شرایط مشترکی از نقطه نظر عملیات وجود دارد که در موقع طرح ریزی و ساختن یک پمپ بایستی مورد نظر قرار گیرد . شرایط عملیات شامل قسمت های زیرین میباشد :

۱)    ظرفیت  Capacity

۲)    ارتفاع مایع ورودیو خروجی پمپ   HEAD

۳)    ارتفاع مجموع   TOTAL  HEAD

۴)    درجه حرارت ورودی

۵)    مقدار NPSH موجود و لازم

۶)     خصوصیات سیال که شامل موضوعات زیر است :

الف) گران روی

ب) چگالی

ج) فشار بخار مایع در درجه حرارت ورودی

× ظرفیت :

ظرفیت یک پمپ عبارت است از مقدار حجم معینی از مایع که در مدت زمان معینی توسط پمپ جابجا می شود . واحد ظرفیت در سیستم انگلیسی معمولاً گالن در دقیقه است که با نام اختصاری GPM نشان نیدهند و گاهی پاوند و یافوت مکعب در دقیقه یا ساعت نیز مورد استفاده واقع میشود . در سیستم متری این واحد بصورت لیتر یا کیلوگرم و یا متر مکعب در دقیقه یا ساعت در میآید .

× ارتفاع مایع  HEAD

ارتفاع مایع عبارت است ار ازتفاع ستونی از مایع که در شرایط مختلف متفاوت است . واحد ارتفاع فوت مایع است و یا می توان گفت ارتفاع مایع بر حسب مقدار انرژی مکانیکی مایع بر واحد وزن بیان می شود .

          فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

ظرفیت

۲

ارتفاع مایع HEAD

۲

ارتفاع راکد ورودی STATIC SUTION HEAd

۳

ارتفاع راکد خروجی STATIC DISCHARCE HEAD

۳

عمق راکد ورودی STATIC SUCTION LIFT

۳

مجموع ارتفاع راکد TOTAL STATIC HEAD

۳

فشار بخار مایع VAPOUR PRESSURE

۵

ارتفاع مثبت خالص ورودی NPSH

۵

انواع پمپها

۶

ظرفیت Capacity

۷

ارتفاع مایع HEAD

۸

فشار PRESSURE

۱۱

ارتفاع خالص مثبت ورودی NET POSITIVE SUCTION HEAD

۱۴

پمپ های رفت و برگشتی

۱۵

پمپ های بخاری Direct – Acting Steam Engine

۱۵

پمپ های برقی

۱۹

اجزاء داخلی پمپ های رفت و برگشتی

۲۳

شیرهای سیلندر

۲۳

لائی (PACKINGS)

۲۶

تغییر طول مسیر حرکت در پمپ های رفت و برگشتی

۲۸

مخزن ضربه گیر PULSATION DAMPENERS

۳۳

مخزن تأمین ورودی SUCTION STABILIZER

۳۷

پمپ های چرخشی ROTARY PUMPS

۳۸

اشکالات عمومی پمپ ها

۴۷

بررسی میانکاری پمپ

۴۹

پمپ های چنبشی

۵۰

پمپ های گریز از مرکز

۵۱

 ساختمان پمپ های گریز از مرکز

۵۱

انواع پروانه IMPELLERS

۵۲

ساختمان پوسته

۵۶

پوسته های حلزونی VOLUTE CASING

۵۷

پوسته های افشانی DIFFUSION CASING

۵۸

اجزاء داخلی پمپ های گریز از مرکز

۶۰

سیستم های خنک کن پمپ ها

۶۴

تقسیم بندی پمپ های گریز از مرکز

۶۵

راه اندازی پمپ های گریز از مرکز

۷۱

خوابانیدن پمپ های گریز از مرکز

۷۲

اشکالات موجود در پمپ های گریز از مرکز

۷۳

شرایط عمل در پمپ های گریز از مرکز

۷۵

ظرفیت CAPACITY

۷۵

ارتفاع مایع HEAD

۷۷

فشار بخار VAPOUR PRESURE

۷۸

ارتفاع خالص مثبت ورودی NPSH

۷۸

اسب بخارHP

۷۹

منحنی های عوامل مؤثر در پمپ های گریز از مرکز

۸۰

هوا گرفتن CAVITATION

۸۲

نوشته دانلود پروژه کامل انواع پمپ ها ۸۵ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.