حشره کش های زیستی ۴۹ صفحه

فصل اول

 

مقدمه

شناخت کلی آفت کش ها

نگاهی به آثار زیانبار آفت کش های شیمیایی بر محیط زیست

بحث

 

 

دفع طبیعی انتخاب طبیعت

سالها است که بشر برای دفع آفات ازآذوقه و زندگی اش از انواع مواد شیمیایی آفت کش و علف کش استفاده می کند. این مواد شیمیایی، صدمات شدید و جبران ناپذیری به طبیعت، سلامت محیط زیست، توازن و پایداری اکوسیستم ها و سلامت گونه های زیستی وارد آورده است. خاک ها و آبها و هوای آلوده به انواع آلاینده ها، تخم  های شکننده و ضعیف پرندگان که در اثر این مواد، پوسته آنها نازک شده و استحکام خود را از دست داده اند، شیر آلوده انواع جانوران و حتی انسان، که وجود این آلاینده ها در آن به اثبات رسیده است و نابودی انواعی از موجودات زنده از جمله دستاوردهای آفت کش های شیمیایی است که زمانی رحمت تصور می شدند و اکنون اسباب زحمتند. انسان برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و به خطر افتادن سلامت خود ناچار به جایگزینی این آفت کش ها با وسایل دفاعی دیگری از قبیل آفت کش های زیستی بود.
«کنترل زیستی» یا «بیوکنترل» به معنی مقابله با آفات، بیماری
 زاها و گونه های مهاجم به وسیله موجودات زنده است. انواع آفات گیاهی و حشرات بیماری زا همه ساله خسارات فراوانی به انسان وارد می کنند. گونه های زیستی غیربومی و بیگانه ای که توسط انسان وارد یک اکوسیستم شده اند نیز در بسیاری موارد به صورت مهاجمینی درآمده اند که زندگی گونه های بومی منطقه را مورد تهدید قرار داده و باعث به هم خوردگی پایداری و تعادل اکوسیستم و ایجاد اختلال در آن شده اند.

«کنترل زیستی» با استفاده از دشمنان طبیعی این گونه های مهاجم، حشرات بیماری زا و علف های هرز، آنها را محدود می کنند و از صدمات ناشی از کاربری آفت کش های شیمیایی جلوگیری می کنند. در این روش، محققان، گونه های آسیب رسان را در طبیعت مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند تا دشمنان طبیعی آنها را بیابند. سپس این دشمنان طبیعی از نظر رفتاری مورد بررسی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که فقط گونه آسیب رسان را مورد حمله قرار می دهند و برای سایر گیاهان و جانوران خطری ندارند. در صورتی که این دشمنان طبیعی یا کنترل کننده های زیستی اثر مخربی بر سایر گونه ها نداشته باشند و تعادل زیست محیطی را بر هم نزنند جهت کنترل آفات و علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرند.

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

projeha.net
بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی


گروهی از این کنترل کننده
  های زیستی، که انگل  مانندها یا شبه انگل ها نامیده می شوند، به صورت انگل آفات و گونه های مهاجم عمل می کنند و باعث مرگ آنها و کاهش جمعیتشان می گردند. از جمله این گروه می توان به انواعی از زنبورهای وحشی اشاره کرد که تخم هایشان را در داخل بدن نوزادان شته ها می گذارند. تخم ها در داخل بدن این نوزادان نمو می یابند و هنگامی که بالغ می شوند موجب مرگ آنها و در نتیجه کاهش جمعیت شته ها می گردند. در نیوزلند شته های گلخانه ای که از گیاهان تزیینی تغذیه می کنند و به خصوص به نشا های آووکادو و مرکبات خسارات زیادی وارد می آورند توسط گونه ای زنبور کوچک وحشی به همین ترتیب کنترل شده اند. کنترل زیستی نوعی علف هرز توسط مگس مازو مثال دیگری از این دسته است. همچنین نوعی علف هرز،اضافی است . در داخل چوب ساقه های درختان جنگلی و برخی گیاهان دیگر می روید و رشد جوانه ها را متوقف می کند و تولید مثل درختان جنگلی را کاهش می دهد و گیاهان بومی کمیاب و نادر را نیز تحت فشار قرار می دهد. لاروهای نوعی مگس مازو که در داخل این علف هرز به تغذیه می پردازند می توانند به طور طبیعی باعث از بین رفتن این آفت شوند. همچنین ثابت شده  است که این حشره خطری برای سایر گیاهان ندارد و آسیبی به آنها نمی زند.


گروه دیگری از کنترل
 کننده های زیستی، صیادان هستند که با شکار آفات به طور طبیعی جمعیت آنها را کنترل می کنند. یک موجود صیاد در طول دوره زندگی اش تعداد زیادی از موجود طعمه خود را مصرف می کند و به این ترتیب مانع افزایش جمعیت آن می شود. کفشدوزها معروفترین نمونه از این گروه هستند، که جمعیت شته ها را کنترل می کنند.
نمونه
 ای دیگر از صیادان، نوعی زنبور وحشی است که از سوسک های آردی تغذیه می کند. سوسک های آردی از جمله آفات شایع میوه ها هستند. سیب ها، گلابی ها و انواعی از دیگر میوه ها توسط این آفت دچار خسارت می شوند. سوسک های آردی بیشتر به وسیله حشره کش ها کنترل می شدند ولی سرانجام نسبت به حشره کش ها مقاومت  پیدا کردند و آفت کش های شیمیایی از دفع و کنترل این آفت، ناتوان شدند. در این زمان آفت کش زیستی، یعنی همان زنبور وحشی که صیاد طبیعی این آفت بود، به داد بشر رسید و با شکار سوسک های آردی مانع از افزایش بی رویه آنها و خسارات حاصل از آنها گردید. این آفت کش  زیستی علاوه بر آن که هیچ خطری برای محیط زیست و برای سایر گونه های زیستی ندارد این مزیت را داراست که آفت هرگز نمی تواند نسبت به آن مقاومت پیدا کند و بر آن غلبه یابد.

بسیاری از موجودات زنده ای که قسمت هایی از علف های هرز را مورد تغذیه قرار می دهند نیز با صدمه وارد کردن به این آفات گیاهی مانع از افزایش بی رویه آنها شده، از کنترل کننده های زیست محسوب می گردند.

نوشته حشره کش های زیستی ۴۹ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.