مقاله کاربرد مشتق

مقاله کاربرد مشتق  ۲۱ صفحه

فصل اول:
چکیده:
تا حالا بارها شنیده ایم که ریاضی درس شیرینیه اما شاید تا حالا به این زیبایی وشیرینی توجه نکرده باشیم.شاید شما جزو آن دسته افرادی هستید که فکر می کنند ریاضی درسی خشک است و یا بلعکس فکر می کنید درس جذابی است.به هر حال ریاضیات محصول مستقیم نبوغ خود ماست.وعرصه ای است ذهنی.هدف من در این مقاله این است که درک زیبایی ریاضیات وکاربرد آن در موارد مختلف برای همه آسان گردد وسعی کرده ام نمونه هایی از این کاربرد
ها را در دسترس شما قرار دهم.
فصل دوم:
مقدمه:
هر آدمی از دیدن یک منظره سر سبز آرامش می یابد و به فکر فرو می رود.شاعر احساس درونی خود را با شمع ونقاش با قلم بیان میکند.گیاه شناس در پی گیاه خود وداروشناس در پی داروست.وریاضیدان نحوه ی همه ی این ها را مورد مطالعه قرار می دهد .آری ریاضیات سرشار از زیبایی و هنر است.
یکی از این مباحث زیبا در ریاضیات مشتق وکاربرد آن میباشد.ممکن است برا ی خیلی از شما سوال باشد که کاربرد مشتق و نمودارهای آن در کجاست واصلا آیا کاربردی دارند؟در ادامه به معرفی آن در زندگی ویکی از کاربردهایش در رشته مهندسی ها می پردازیم.

فهرست صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….۳
چکیده
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………….۳
مقدمه
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………۴
معرفی مشتق گیری ومشتق پذیری از دیدگاه ریاضی
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………۵
بررسی مشتق از نظر هندسی
فص پنجم……………………………………………………………………………………………………………..۷
مشتق در زندگی
فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………۹
مهندسی نفت شیمی ونمودارهای مشتق
فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………………۱۱
سهولت مهندسی مکانیک فیزیک با مشتق ریاضیات
فصل هشتم……………………………………………………………………………………………………………۱۶
مشتقات جزیی در مهندسی های فیزیک(مهندسی برق. فیزیک و …..)
فصل نهم………………………………………………………………………………………………………………۱۸
مهندسی رودخانه در پل سازی و مشتق ها(بدون مشخصات هندسی)
فصل دهم…………………………………………………………………………………………………………….۲۰
نتیجه گیری
فصل یازدهم………………………………………………………………………………………………………….۲۱
منابع ومراجع

نوشته مقاله کاربرد مشتق اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.