پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

هدف: ارزیابی میزان فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری و مولفه های آن (روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ، گریز)

تعداد سوال: ۱۲۰

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای ۱۲۰ است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.
برای هر ماده با علامت +، «بلی» ۲ نمره، «نمی دانم» ۱ نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» ۱ نمره، و «خیر» ۲ نمره تعلق می گیرد (جدول شماره ۱)

پایایی (اعتبار) و روایی
در زمینه اعتبار این پرسشنامه، بارت و گری (۱۹۸۹) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب به دست آوردند: برای مردان ۷۱/۰، ۶۱/۰، ۵۸/۰، ۶۱/۰، ۶۵/۰ و ۶۵/۰ و برای زنان ۶۸/۰، ۳۵/۰، ۵۹/۰، ۶۳/۰، ۷۱/۰ و ۷۱/۰؛ که بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون است. همچنین با استفاده از همبستگی میان مولفه های پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) و پرسشنامه شخصیتی آیسنک، روایی همگرای آزمون را نشان دادند (به نقل از فتحی آشتیانی، ۱۳۸۸).

 

منبع:

فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.