کاهنده نیروی دراگ برای کاهش افت فشار در خطوط لوله

مقدمه
رژیم جریان اکثر خطوط انتقال در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، بصورت متلاطم می باشد و انتقال جریان در این خطوط با افت فشار زیاد به دلیل وجود جریانهای گردابه ای همراه است. در خطوط انتقال نفت و یا خطوط انتقال جریانی مخصوصاً درجاهایی که فشار جریان کم است و نیاز به افزایش تولید از میدان می باشد و یا بدلیل محدودیت سیستم پمپاژ محدودیت انتقال دبی وجود دارد با استفاده از این مواد به صورت موقت ، قابلیت افزایش میزان دبی و کاهش فشار عملیاتی وجود دارد .
در حال حاضر خرید مواد کاهنده نیروی درگ و خدمات جانبی آن ، بطور انحصاری توسط یک شرکت انجام می شود و این امر باعث بالا رفتن هزینه ها شده است ، لذا به منظور بالا بردن توانمندی های داخلی و از طرفی تولید مواد مناسب کاهنده درگ جهت کاهش فشار عملیاتی خطوط لوله جریانی و سیستم پمپاژ ، انجام این پروژه به صورت پژوهشی ضروری است .

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تعداد صفحات : ۵۶ صفحه

فرمت : word

 

 

قلمرو موضوعی پروژه :
انجام مطالعات ، با موضوعیت کاهش نیروی درگ در انتقال نفت خام می باشد و آزمایشات می بایست بر روی سیال تولیدی از میادین مختلف نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با توجه به مشخصات فرایند سیال تولیدی هر میدان انجام پذیرد تا روش جامع و مناسبی برای تعیین فرمولاسیون و تولید و بررسی کامل پارامترهای موثر ماده افزودنی تزریقی در خط لوله بر کاهش میزان نیروی درگ در جریان انتقال نفت خام ، انجام پذیرد .

تصحیح نیروی دراگ
گرادیان فشار کم شده باعث ایجاد نوعی مقاومت در برابر حرکت می‌شود. در یک رژیم همگن، گرادیان فشار بر اثر فشار هیدروستاتیک پراکندگی به وجود می‌آید.

نوشته کاهنده نیروی دراگ برای کاهش افت فشار در خطوط لوله اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.