پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل

هدف: ارزیابی غنی سازی مشاغل در سازمان

تعداد سوال: ۱۸

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی:‌ دارد

منبع:‌ دارد

نوع فایل: pdf  

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل

سازنده ابزار: ریف و تاینل

تعداد گویه/سوال: ۱۸

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: مقیمی ۱۳۹۰

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.