دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی سرای سالمندان

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی سرای سالمندان

 

54

 

 
سالمند کیست ؟
بررسی پدیده سالمندی
آمارهای جمعیت سالمند در ایران و جهان
پرستاری سالمندی در جهان :
مراکز آموزش پرستاری معتبر سالمندی در جهان :
واحد ها و برنامه های آموزشی که در اکثر دانشکده های پرستاری در سراسر دنیا ارائه می گردد:
کمیته هایی که جهت آموزش پرستاری سالمندی تشکیل شده اند :
برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی در چین :
چالشهای پرستاری سالمندی در جهان چیست ؟
نتیجه گیری و بحث

بخشی از مطلب
سالمند کیست ؟
لازم است در ابتدای بحث تعریفی مختصر از سالمند داشته باشیم
و ببینیم به چه کسی و در چه سنی سالمند می گویند.
تعیین سن آغاز پیری کار دشواری است. بعضی آن را از چهل سالگی می دانند و گروهی دیگر از هفتاد سالگی به بعد را سالمند می گویند .
عده ای نیز به طور کلی پیری را امری نسبی ، درونی، روانی، اجتماعی و جسمی می دانند و میگویند یک شخص ممکن است در ۸۰ سالگی هم
تحرک و جنب و جوش و فعالیت کافی داشته باشد و سیمایش چنان باشد که آثار و علایم پیری بر آن غالب نباشد، در حالی که فرد دیگری که در سن ۴۰تا ۵۰ سالگی احساس ضعف و سستی و پیری نماید. با این اوصاف پیری زمانی آغاز می شود که فعالیت قوای انسانی نظیر توان عضلانی، دستگاه عصبی و سایر دستگاه های حیاتی خارج از علل بیماری کاهش چشم گیر
پیدا کند، یعنی پیری وابسته به ارگانیسم هر فرد است .

و…

نوشته دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی سرای سالمندان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.