دانلود پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

مربوط به رشته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت اجرایی : در قالب Word

تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی :

باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند. در توسعه آموزش و پرورش ملاک ها و فاکتور های متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش و پرورش فراهم می شود . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی توصیفی به عنوان آخرین حلقه های فرآیند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی – یادگیری می داند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد. به منظور نظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رویکرد ها و نگرش های نوین درتعلیم و تربیت. اصول زیر تحت عنوان ( اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ) تعیین شده است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به صورت زیر می باشد :

پیشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه ها

متغییر های تحقیق

تعاریف

ارزشیابی توصیفی

پیشرفت تحصیلی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه بحث

بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران

بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

مختصات طرح ارزشیابی توصیفی

فصل سوم : روش انجام تحقیق

مواد و روش ها

نوع پژوهش

روش اجرای طرح

جامعه آماری

ابزار گردآوری داده ها

آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی

روایی محتوایی

پایایی

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

نمونه آماری و نحوه گزینش آن

فصل چهارم : یافته های تحقیق و و تجزیه تحلیل آن ها

یافته ها

فصل پنجم : نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

پرسشنامه مربوطه

نوشته دانلود پایان نامه تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.