پروژه مالی صنعت برق

پروژه مالی صنعت برق

 

فرمت : word | حجم : ۷۹۹kb | صفحات : ۱۴۰

 

 

projeha.net

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه:
تاریخچه :
ویژگیهای صنعت برق :
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :
ضرورت تداوم تأمین برق :
نظارت و کنترل :
انحصار :
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
اجرای سیاستهای عدم تمرکز :
هزینه یابی :
توجه به منابع و فروش برق :
بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی :
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع :
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی :

فصل دوم:
نگاهی به قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی :
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری :
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق :
حسابهای معین تأسیسات برق :
شرح حساب :
تأسیسات تولید برق با نیروی آب :

فصل سوم:
مقدمه :
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی :
تناوب تجدید ارزیابی :
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :

فصل چهارم:
نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق .
مدیریت صندوق :
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه :
۱ ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه :
۲ ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق :
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای :
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق :
. اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل :
زمان گزارشگری نقدینگی :
انواع گزارشهای نقدینگی :
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :
ویژگیهای حساب سپرده :

فصل پنجم:
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی :
سرشکن هزینه ها سربار تولیدی به کالاهای تولید شده در روش هزینه یابی جذبی را می توان به سه مرحله مهم تقسیم نمود :
تخصیص و تسهیم
تسهیم مجدد
جذب
تخصیص و تسهیم :

فصل ششم:
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی :
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
روند نسبت های نقدینگی :
فرایند نسبت های اهرمی :
نسبت های مالی در صنعت برق :
نسبت های مالی :
محاسبه نسبتها در صنعت برق :
جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه :
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
صورت سود (زیان) انباشته :
صورت حساب سود و زیان
صورت گردش وجوه نقد :

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود ۲۰۰۰ شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد.

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید .

در اولین سالهای بعد از سال ۱۳۲۰ هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد ۲۰۰۰  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت ۸۰۰۰ کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال ۱۳۲۷  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی ۱۳۰۰ کیلو واتی و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ ۵۰۰۰۰۰  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

ویژگیهای صنعت برق :

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات :

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد .

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :

با توجه به عدم امکان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مرکز کنترل شبکه برق کشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور کلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مرکز کنترل شبکه برق کشور هماهنگ کنند .

ضرورت تداوم تأمین برق :

برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد که همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد .

نظارت و کنترل :

در صنعت برق نظارت و کنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دلیل حساسیتی که در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراکز ( راهبری متمرکز نیروی برق ) به طور مستمر تحت کنترل و نظارت می باشند .

 

انحصار :

صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید کننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشترکین و مصرف کنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خاصی هستند .

امروزه صاحبنظران معتقدند که در ضایعاتی مانند برق شکستن انحصار نسبت به تغییر مالکیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف کننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شکستن انحصار متمرکز کرده ایم .

 

آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

در طی چند سال گذشته به منظور جلب امکانات و منابع غیر دولتی اقداماتی

برای آماده کردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است: 

اجرای سیاستهای عدم تمرکز :

با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امکان منطقه‌ای شد .

هزینه یابی :

با انجام عدم تمرکز و منطقه ای کردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراکز هزینه و مراکز درآمد مشخص شد .

توجه به منابع و فروش برق :

اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشترکین فاصله زیادی دارد لیکن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است .

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی :

با مشخص کردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است .

ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت .

ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید .

تفکیک فعالیت های برق

فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد .

 

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:

تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش که تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها کوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است .

در زمینه بهره برداری از نیروگاهها ۱۹۰ شرکت مدیریت تولید تشکیل شده است .  ۴۰% سهام این شرکت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی است .

این شرکتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند .

 

نوشته پروژه مالی صنعت برق اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.