پرسشنامه عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی

 

 

 

projeha.net

 

 

دارای  ۲۷ گویه می باشد ابعاد پرسشنامه عبارتند از:

• کیفیت وبسایت

• کیفیت خدمات

• امنیت ادراک شده

• حریم خصوصی

• رضایت کاربران

• اعتماد

• تعهد

• وفاداری

 

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی

projeha

نوشته پرسشنامه عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.