همه چیز درباره زبان بدن

همه چیز درباره زبان بدن

 

دانلود رایگان پروژه

دسته: مدیریت
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۱۸۱۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۶۸

کتاب خوب سرمایه ای جاویدان بدلیل اینکه مبحث زبان بدن طرفدار بسیارزیادی دارد برای جلب رضایت شما عزیزان قیمت این کتاب با ۷۰درصد تخفیف ارائه شده است زبان بدن رازهای ناگفته آیا می خواهید بدانید در ذهن طرف مقابل شما چه می گذرد؟ آیا می خواهید بدانید کسی در حال دروغ گفتن است یا نه؟ آیا می خواهید رفتار خود را نسبت به دیگران بهبود ببخشید؟ آیا

 

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

لباس قدیمی بپوشید اما کتاب نو بخرید..

بدن ما حرف میزند..
همه ما دوست داریم ، روابطی مؤثر و کارآمد برقرار کنیم. همه ما مشتاق آنیم که در تعامل با همراهانمان، زنگ خطرهایی را پیش از آنی که دیر شده باشد بشنویم و زودتر بدانیم که عزیزانمان آزرده اند ونیز همه ما نیازمند آنیم که در برابر معدود کسان فریب کار و ناصادق اطرافمان از مهارت هایی برخوردار باشیم که در تشخیص راستی از دروغ، بکارمان آید.
اهمیت زبان بدن زمانی آشکار می شود که بدانیم حدود ۹۳% از تأثیر و پیام در حالات بدنی، حرکات اندامی، لحن و آوا، نشانه ها و سمبل ها و نوع بهره مندی ما از اشیاء نهفته است و کلام صرفاً از ۷% امتیاز برخوردار است. و نیز بدانیم که زبان بدن برخلاف کلام، خاستگاهی روحی و روانی دارد و کاملاً غیر ارادی است. از همین روی در مشاغلی از جمله پلیس، قضاوت، مصاحبه های حرفه ای کاری و امثال شان، چنانچه تضادی میان پیام های صادره از زبان بدن و کلام مشاهده شود، آنچه ملاک تشخیص قرار می گیرد زبان غیرارادی بدن است.

با ما همراه باشید..

در زبان بدن زبان سر فصل های هم از این قرار هستند:

مقدمه

زبان بدن مثبت

زبان بدن منفی

تشخیص آدم دروغگو

مصاحبه شغلی و استفاده از زبان بدن

معاشرت کردن

عدم استفاده از ضمیر  ما

عدم برقراری ارتباط چشمی

وسط حرف پریدن

استفاده از زبان بدن نامناسب (دو صد گفته چون نیم کردار نیست)

عدم تأیید گرفتن از طرف مقابل

زود نتیجه گیری کردن

عدم کنجکاوی

نشانه های غیرزبانی چه کمکی به ما می کنند؟

نشانه های غیرزبانی برای تشخیص دروغهای احتمالی

زبان بدن عشاق را از رفتار شان می شود تشخیص داد

۹روش آسان برای زبان بدن موثر در مصاحبه شغلی بعدی شما

و اما در مصاحبه های پشت تلفن

پنج تکنیک ساده «زبان بدن» که شما را قدرتمند نشان می‌دهند

زبان بدن زنان را بدانید

از چشم‌ها کمک بگیریم چطور

در مصاحبه کاری چه زبان بدنی باید داشته باشیم ؟

چه کسی اول دست می‌دهد؟

۱۵راز زبان بدن افراد موفق

رازهای دست دادن

دست دادن با شغل افراد نیز ارتباط دارد

الفبای زبان بدن

نشانه بستن چشم در حین حرف زدن در زبان بدن

اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن

اشتباهات رایج‌تر در زبان بدن که باید از آن دوری کرد:

تاثیر زبان بدن روی ارتباط با مشتری

تشخیص درست زبان بدن مشتری

ده نکته در مورد استفاده از زبان غیر کلامی

به پیشنهادات زیر در این زمینه توجه کنید

چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟

گزیدن لب ها = یا اشتباه کرده یا می ترسد

زبان بدن “فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین” به چه معناست؟

زبان بدن “افرادی که پیپ می کشند” به چه معناست؟

 

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

 

نوشته همه چیز درباره زبان بدن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی

دانلود رایگان پروژه

پایان نامه تاثیراتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی
در شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)


چکیده:

از آن‌جا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر گذاشته، سازمان‌ها باید با استفاده از راهکارهای مناسب خود را به‌صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا قادر به بقای خود شوند. یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن می‌باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیرات اجرای اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی در شرکت متانیر می باشد . در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده و برای تایید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آلفای کرونباخ استفاده گردید، جامعه پژوهش، کلیه کارکنان دفتر مرکزی شرکت متانیر مستقر در شهر تهران می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه  تعداد ۸۱ نفر پرسنل آن به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان دادکه  اجرای اتوماسیون اداری به طور معناداری با چابکی سازمان رابطه مثبت دارد . همچنین اجرای اتواسیون اداری به طور معناداری  با مولفه های چابکی سازمانی (سرعت انجام کار ، انعطاف پذیری ، پاسخگویی و شایستگی) در ارتباط است و بدین صورت تمام فرضیه ها مورد تایید واقع شدند.


واژگان کلیدی: اتوماسیون اداری، چابکی سازمانی، شرکت متانیر

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- تبیین فرضیه های تحقیق
۱-۶-  متغیر های تحقیق
۱-۶-۲-  متغیر مستقل
۱-۶-۲-  متغیر وابسته
۱-۷ – تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات تحقیق
۱-۸- ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱- اتوماسیون اداری
۲-۱-۱-  مزایا و معایب اتوماسیون اداری
۲-۱-۱-۱- مزایای مستقیم
۲-۱-۱-۲- مزایای غیر مستقیم
۲ -۱-۱-۳- معایب سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱-۲ – ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
۲-۱-۴- بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
۲-۱-۵- مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
۲-۱-۶- دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست
۲-۱-۷-  سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری
۲-۱-۸- نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱ -۹ – جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
۲-۱- ۱۰-  نکات برجسته درباره اتوماسیون   و بهسازی روشهای کار
۲-۱-۱۱- خودکارسازی
۲-۱-۱۲- ضرورت تفکر برای آینده
۲-۱-۱۳- بهبود کار و اتوماسیون
۲-۱-۱۴- اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی
۲-۱-۱۵- اتوماسیون فعالیتهای عمومی
۲-۲- چابکی
۲-۲-۱- مرور تاریخی چابکی
۲-۲-۲- تعریف و تشریح چابکی
۲-۲-۳- تولید چابک
۲-۲-۴- رویکردهای اصلی و مفاهیم اساسی در چابکی شرکت ها
۲-۲-۵- ابعاد چابکی
۲-۲-۶- انعطاف پذیری، انطباق پذیری و چابکی
۲-۲-۷- مدلهای چابکی
۲-۲-۸- طبقه بندی محرکهای چابکی
۲-۲-۱۰- تواناییهای چابکی
۲-۲-۱۱- فراهم کننده های چابکی
۲-۲-۱۲-استراتژیها
۲-۲-۱۱-۲- تکنولوژی ها
۲-۲-۱۲- اصول چابکی در بخش دولتی
۲-۲-۱۳- چابکی کارکنان در سازمان
۲-۳-سابقه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
۳-۱- روش‌شناسی تحقیق
۳- ۲- جامعه آماری
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴- روش نمونه-گیری
۳-۵- روش جمع آوری دادهها
۳-۶- ابزار سنجش تحقیق
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۷-۱- روایی
۳-۷-۲-پایایی
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۹- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق
۳-۹-۱-آمار توصیفی
۳-۹-۲-آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
۴-۱- یافته‏های توصیفی
۴-۲- بررسی استنباطی داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه
۲-۵ نتایج تحقیق
۳-۵ پیشنهادات
محدودیت  ها
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

 

نوشته بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی

 

دانلود رایگان پروژه

چکیده:

همزمان با شروع قرن ۲۱ دستیابی به موفقیت و بقا سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی از ظهور عصر سازمان جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. این وضعیت موجب بازنگری اساسی در اولویتهای سازمان ، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشها شده است. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در بانک ملی شهرستان زاهدان صورت گرفته است که از دسته پژوهش های کاربردی، توصیفی-  میدانی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان  بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایا (آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری سازمانی برابر ۰٫۸۱۲ و برای پرسشنامه چابکی سازمانی برابر ۰٫۸۶۵) استفاده گردیده است. برای تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که افزایش در هریک از شاخص های یادگیری سازمانی منجر به افزایش چابکی در بانک ملی شهرستان زاهدان می گردد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق:
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷٫   روش شناسی تحقیق
۱-۸٫   روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۹٫   جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۱۰٫ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۱٫ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۲ تعاریف متغیر های تحقیق:
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: یادگیری سازمانی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مفهوم یادگیری
۲-۳- مفهوم یادگیری سازمانی و اشکال یادگیری سازمانی:
۱- یادگیری برای بقاء:
۲- یادگیری انطباقی
۳- یادگیری تعمیمی(مولد)
شکل ۲-۱- روشهای مورد استفاده در حالتهای مختلف یادگیری
یادگیری الگو پذیری
۲-۴- پیشینه یادگیری سازمانی:
ویژگیهای سازمان یادگیرنده از نظر پیترسنج
۲-۷- ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده
۲-۸- مقایسه نظام اداری سنتی ونظام اداری یادگیرنده
۲-۹- سازمانهای یادگیرنده ویادگیری سازمانی
۲-۱۰- موانع موجود بر سر ایجاد سازمانهای یادگیرنده
موانع زیربنایی
۱-۱- موانع فرهنگی:
۱-۲-مقاومت مدیران
۱ -۳- عملکرد مداری وفقدان زمان یادگیری
۱-۴- محیط انحصاری وغیر رقابتی
۵- سیاسی بودن محیط درون سازمان
۲-۱۱- مدلهای قابلیت یادگیری سازمانی:
۲-۱۱-۱- مدل کرایتنر وهمکاران
۲-۱۱-۲- مدل هیت
۲-۱۱-۳-مدل توماس
۲-۱۱-۴-مدل یادگیری سازمانی«دنتون»۱
۲-۱۱-۵- مدل مارکوات
بخش دوم: چابکی سازمانی
۲-۱۶٫ بخش دوم: چابکی سازمانی
۲-۱۶-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۱۶-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۱۶-۳٫ تعاریف چابکی(سازمانی)
۲-۱۶-۴٫ انواع چابکی و  ویژگی های آنها
۲-۱۶-۵٫ بنگاه یا سازمان چابک
۲-۱۶-۶٫ اصول طراحی سازمان چابک
۲-۱۶-۷٫ دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
الف) مدل جکسون و یوهانسون :
ب) مدل بوتانی :
ج) مدل چابکی گلدمن، نایجل و پریس :
د)  مدل سنجش چابکی از نظر ریک داو :
ه) مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ :
و) مدل دستیابی به چابکی :
ز) مدل ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین :
۲-۱۷) پیشینه تحقیق
۲-۱۷-۱) تحقیقات داخل کشور
۲-۱۷-۲) تحقیقات خارج از کشور
مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳  جامعه و نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
۳-۴ روش و  ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱  مطالعات کتابخانهای
۳-۴-۳-روایی ابزار سنجش
۳-۴-۴- پایایی ابزار سنجش
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵-۱-آمار توصیفی
۳-۵-۲-آمار استنباطی
۳-۷- خلاصه فصل سوم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون توصیفی برای متغیر های تحقیق
۴-۳-۲٫ آزمون نرمال بودن متغیرها
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ مقدمه:
۵-۱٫ بحث
۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه ها
۵-۲٫ پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱٫ پیشنهادات برای محققین آتی
۵-۵٫ محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه چابکی سازمانی

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن

 

دانلود رایگان پروژه

چکیده:

چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی شناخته می شود که توانایی پاسخ گویی در محیط های با عدم قطعیت و تغییرات بالا را داراست. از آن جا که کارکنان و دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود، می‌توان انتظار داشت که در ایجاد سازمان چابک نیز کارکنان دانشگر مهم ترین نقش را ایفا کنند. هدف این تحقیق بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می‌باشد که حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان تعیین می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی است. در تحقیق حاضر بخش عمده‌ای از داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند. که برای تعیین اعتبار پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای بدست آمده برای متغیر های فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و چابکی سازمانی به ترتیب ۰٫۷۲۶، ۰٫۸۱۶ و ۰٫۷۶۸ بودند و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق، شامل آزمون همبستگی ، رگرسیون می باشد. و برای این منظور از نرم افزارهای SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و چابکی سازمانی تاثیر مثبت دارد و مدیریت دانش بر چابکی موثر می باشد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫مقدمه
۱-۲٫بیان مسئله
۱-۳٫اهمیت موضوع پژوهش
۱-۴٫اهداف تحقیق
۱-۵٫فرضیه های تحقیق
۱-۶٫روش شناسی تحقیق
۱-۷٫روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۸٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۹٫قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۰٫روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۱٫تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
۱-۱۱-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۱-۲٫ تعاریف عملیاتی
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ بخش اول: فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه فرهنگ سازمانی
۲-۲-۲٫ ویژگی های فرهنگ
۲-۲-۳٫ مفهوم و تعاریف فرهنگ سازمانی
۲-۲-۴٫ سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی
۲-۲-۵٫ سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۶٫ شیوه های پیدایش فرهنگ سازمانی
۲-۲-۷٫ فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف
۲-۲-۸٫ انواع فرهنگ سازمانی
۲-۲-۹٫ راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۰٫  مدل های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۰-۱٫ مدل پارسونز
۲-۲-۱۰-۲٫  مدل ویلیام اوچی
۲-۲-۱۰-۳٫  مدل مک کندی
۲-۲-۱۰-۴٫  مدل شاین
۲-۲-۱۰-۵٫  مدل کندی
۲-۲-۱۰-۶٫  مدل کوئین و مک گارس
۲-۲-۱۰-۷٫  مدل جفری سانی فیلد
۲-۲-۱۰-۸٫ طبقه بندی گافی و جونز
۲-۲-۱۰-۹٫  طبقه بندی دیل و کندی
۲-۲-۱۰-۱۰٫ مدل کریتنر و کینیکی:
۲-۲-۱۰-۱۱٫  طبقه بندی هافستید:
۲-۲-۱۰-۱۲٫  مدل دنیسون
۲-۲-۱۰-۱۳٫  الگوی کرت لوین:
جدول ۲-۱٫  مدلهای مورد بررسی در فرهنگ سازمانی
۲-۳٫ بخش دوم: مدیریت دانش
۲-۳-۱٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۳-۲٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۳-۳٫ انواع دانش
۲-۳-۴٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
۲-۳-۵٫ روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
۲-۳-۶ تئوریهای مدیریت دانش
۲-۳-۶-۱ تئوری سرمایه انسانی
۲-۳-۶-۲ تئوری ویگ
۲-۳-۷ رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۸٫ معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
۲-۳-۸-۱ مدل پایه ساختمان دانش
۲-۳-۸-۲٫  مدل فرآیند دانش
۲-۳-۸-۳ مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
۲-۲-۸-۴ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
۲-۲-۸-۵ مدل دانش ضمنی
۲-۲-۸-۶ مدل حلزونی دانش
۲-۳-۸-۷ مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۸-۸ مدل راه‌حل دانش
۲-۳-۸-۹ چرخه حیات مدیریت دانش
۲-۳-۹٫ کاربردهای مدیریت دانش
۲-۳-۱۰٫ خلق، کسب و توسعه دانش
۲-۴٫ بخش سوم: چابکی سازمانی
۲-۴-۱٫ تاریخچه چابکی سازمانی
۲-۴-۲٫ تعاریف چابکی(سازمانی)
۲-۴-۳٫ انواع چابکی و  ویژگی های آنها
۲-۴-۴٫ بنگاه یا سازمان چابک
۲-۴-۵٫ اصول طراحی سازمان چابک
۲-۴-۶٫ مدل های چابکی سازمان
۲-۴-۶-۱٫ مدل یوسف
۲-۴-۶-۲٫ مدل شریفی و ژانگ
۲-۲-۷٫ ابزارهای لازم برای چابک سازی سازمان
۲-۲-۸٫ رابطه چابکی با کیفیت سرمایه انسانی
۲-۲-۹٫ مزایای افزایش سطح چابکی سازمان
۲-۲-۱۰٫ ویژگی های رهبران در سازمان های چابک
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
بخش پنجم: مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ روش تحقیق
۳-۳٫ جامعه  و  نمونه آماری
۳-۳-۱٫ روش نمونه گیری
۳-۴٫ ابزارهای جمع آوری داده ها
۳-۴-۱٫ روایی(اعتبار) تحقیق
۳-۴-۲٫ پایایی تحقیق
۳-۵٫ تکنیک های تجزیه و تحلیل
خلاصه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و   پیشنهادها
۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش
۵-۲٫ نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۳٫ پیشنهاد برای پژوهشگران آینده
۵-۴٫ محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

 

دانلود

نوشته پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مبانی نظری چابکی سازمانی

مبانی نظری چابکی سازمانی

دانلود رایگان پروژه

 

این فایل حاوی ۱۹ صفحه از جدیدترین ادبیات مربوط به متغیر چابکی سازمانی می باشد و مربوط به فصل ۲ یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری است. فرمت فایل word و قابل ویرایش می باشد. علاوه بر ادبیات و مبانی نظری، پیشینه پژوهش نیز آمده است. ضمنا منابع به صورت کامل در انتهای متن آورده شده است.
مقدمه :

موضوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت. به کارگیری چابکی در بخش دولتی نیز می تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشد. البته برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و سرعت در بخش دولتی، و در یک کلمه عدم وجود پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن، عملاً بیان چابکی در این بخش بی-معنا و بی ربط است. ولی این اعتقاد وجود دارد که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب  رجوعان خود و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواسته های آنها و در راستای بالندگی و تعالی خود در زمینه های سرعت و کیفیت، و مهم تر از همه هزینه، بیشتر از بخش خصوصی به چابکی نیاز دارد. مطالعات نشان می دهد که مؤسسات دولتی چابک، نرخ موفقیت فزاینده ای (تقریباً بیست درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود بدست می آورند. دولت هایی که در زمینه سرعت، انعطاف پذیری بیشتر و پاسخگوئی فراوان سرمایه گذاری می کنند، به احتمال قوی به اهداف شان خواهند رسید، زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی با سرعت هر چه تمام، بر دولت ها و تصمیمات آنها تأثیر گذارده، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع تر وتخصصی تری نیاز داشته، و در نتیجه خط مشی ها می بایست سریع تر از گذشته تهیه، تدوین و اجرا گردند، و مسلماً با انجام این امور، مؤسسات موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهند شد (سیلاوی، ۱۳۸۹، ۳۶).

فهرست مطالب:
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ بخش اول : چابکی سازمان
۲-۲-۱٫ سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابکی
۲-۲-۲٫ تعریف چابکی
۲-۲-۳٫ مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
۲-۲-۳-۱٫ مدیریت شایستگی‌های اساسی
۲-۲-۳-۲٫  سازمان مجازی
۲-۲-۳-۳٫ قابلیت تجدید ساختار
۲-۲-۳-۴٫ سازمان دانش محور
۲-۲-۴٫ اصول و شاخصه‌های چابکی
۲-۲-۵٫ الگوها و چارچو بهای مفهومی چابکی
۲-۲-۶٫ مدل مورد استفاده از چابکی در تحقیق
۲-۲-۷٫ اهمیت چابکی در سازمان‌ها
۲-۲-۸٫ نتایج حاصل از چابکی برای سازمان
منابع و مأخذ

 

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

نوشته مبانی نظری چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

 

دانلود رایگان پروژه

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان انجام گردید. شیوه‌ی انجام پژوهش کاربردی- توصیفی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان به تعداد ۵۰ نفر می‌باشد. از آنجا که جامعه محدود بود از روش نمونه گیری سرشماری  استفاده شد بنابراین تعداد ۵۰ پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد ۴۲ پرسشنامه بصورت کامل برگشت داده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۴۹ سوالی هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه ۳۶ سوالی چابکی سازمانی (اقتباس از مدل یوسف و همکاران) می باشد. که روایی پرسشنامه‌ها از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ برای پرسشنامه هوش سازمانی و ۰٫۸۹ برای پرسشنامه چابکی سازمانی  حاصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از رسم جداول، میانگین، فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط مثبت و  معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین تمام مولفه‌های هوش سازمانی جز مولفه روحیه با چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مساله
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اصلی
ب) فرضیه های فرعی
۱-۶) روش شناسی تحقیق
الف) روش تحقیق
ب) روش گردآوری اطلاعات
ج) جامعه آماری
د) روش تجزیه و تحلیل آماری
۱- ۷) قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
ب) قلمرو مکانی
ج) قلمرو زمانی
۱-۸) تعریف متغیرها
الف –تعریف مفهومی واژه‌ها
ب- تعریف عملیاتی واژه‌ها
منابع و ماخذ
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه
۲-۲) بخش اول : هوش سازمانی
۲-۲-۱ ) هوش چیست؟
۲-۲-۲) انواع هوش
۲-۲-۳) تاریخچه هوش سازمانی
۲-۲-۴) از هوش فردی تا هوش سازمانی
۲-۲-۵) دیدگاه‌های سه گانه در مورد هوش فردی و سازمانی
۲-۲-۶)سازوکارهای مرتبط کننده‌ی هوش فردی به هوش سازمانی
۲-۲-۷) پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی
۲-۲-۹)بهره هوش سازمانی
۲-۲-۱۰) سازمان هوشمند
۲-۲-۱۱)مدلهای هوش سازمانی
۲-۲-۱۲)  زیرسیستمهای شناختی تعیین کننده هوش
۲-۲-۱۳) هوش جمعی یا حماقت جمعی
۲-۲-۱۴) چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت
۲-۳) بخش دوم : چابکی سازمانی
۲-۳-۱) تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۲) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۳) اهمیت چابکی
۲-۳-۴) ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان
۲-۳-۵) ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۳-۶) محرک های چابکی
۲-۳-۷)  قابلیت های چابکی سازمانی
۲-۳-۸) صفات کلیدی چابکی
۲-۳-۹) مزایای چابکی سازمانی
۲-۳-۱۰) دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی
۲-۴) بخش سوم : پیشینه پژوهش
الف –مروری بر تحقیقات پیشین هوش سازمانی
ب –مروری بر تحقیقات پیشین چابکی سازمانی
۲-۵) بخش چهارم : مدل مفهومی تحقیق
منابع و ماخذ
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ ) مقدمه
۳-۲) روش تحقیق
۳-۳)جامعه‌ی آماری
۳-۴) روش نمونه گیری
۳-۵)تعیین حجم نمونه
۳-۶) روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ
– ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸) روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
منابع و ماخذ
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱ ) مقدمه
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۳ ) آمار استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
۵-۲) بحث
۵-۳) نتیجه گیری
۵-۴)پیشنهادات
۵-۵) محدودیتهای تحقیق

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

 

نوشته پایان نامه هوش سازمانی و چابکی سازمانی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

دانلود رایگان پروژه

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون

 

تعداد گویه ها: ۲۴ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

 

ابعاد: دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش، بکارگیری دانش

 

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

 

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

نوشته پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با

رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز

دانلود رایگان پروژه

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷

 تعداد صفحات : ۲۴

چکیده :

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه برنامه ریزی شد. بدین منظور تمامی معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز  که به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند و نمونه با توجه به ساختار مدارس متوسطه شهر نی ریز و تقسیم بندی آن به دبیرستان، هنرستان و پیش دانشگاهی در ۲ نوع دولتی و غیرانتفاعی در دو جنس دخترانه و پسرانه و توجه به حجم هریک از این مجموعه ها اعضا گروه نمونه بطور تصادفی از هرکدام از زیر طبقات انتخاب شده اند بر این اساس نمونه گیری در تحقیق حاضر به روش تصادفی خوشه ای انجام می شود که نمونه آماری ۱۱۳ نفر از معلمان مقطع متوسطه می باشد ابزار های  مورد استفاده در این تحقیق سه پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک، پرسشنامه رفتار شهروندی و پرسشنامه عدالت سازمانی می باشد .

 

مقدمه :

یکی از جنبه های مهم زندگی امروزی ، مساله شغل و اشتغال به کاری است که علاوه بر تامین نیازهای مادی انسانها ، نیازهای روانی آنها را نیز تامین می نماید در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جمعیت کره زمین در شمار نیروی کار قرار دارند و با توجه به اینکه هریک از افرادی که در زمره ی نیروی کار قرار می گیرند، حدود یک سوم از زندگی خود را در محیط کار می گذرانند ، تامین سلامت محیط کار و کاهش فرسودگی شغلی برای آنها بسیار مهم است . بررسی نشان داده است بیشتر افراد با اینکه در فرایند دشوار کاریابی و جستجوی شغلی دچار اضطراب و درماندگی می شوند ، پس از موفقیت در این فرایند ورود به عرصه کار ، بازهم با پیامدهای روانی منفی حاصل از شغل مواجه هستند که یکی از آنها فرسودگی شغلی است ( مهدی نژاد ، ۱۳۸۶).

 

 

نوشته دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: ۱۳۰

در قالب word قابل ویرایش

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد ۲۰۰ نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد ۱۳۱ نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲٫ بیان مسئله
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق
۱-۴٫ نوآوری های تحقیق
۱-۵٫ اهداف تحقیق
۱-۶٫ فرضیات تحقیق
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق
۱-۸٫ روش گردآوری اطلاعات
۱-۹٫ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
۱-۱۰٫  قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۱٫ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۲٫ تعریف واژگان
۱-۱۲-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۲-۲٫ تعاریف عملیاتی
۱-۱۳٫ فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱٫ گفتار اول: مدیریت دانش
۲-۱-۱٫ تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
۲-۱-۲٫ انواع دانش
۲-۱-۳٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۱-۴٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۱-۵٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
۲-۱-۶٫ روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
۲-۱-۷٫  تئوریهای مدیریت دانش
۲-۱-۷-۱٫ تئوری سرمایه انسانی
۲-۱-۷-۲٫  تئوری ویگ
۲-۱-۸٫  رویکردهای مدیریت دانش
۲-۱-۹٫  معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
۲-۱-۹-۱٫  مدل پایه ساختمان دانش
۲-۱-۹-۲٫  مدل فرآیند دانش
۲-۱-۹-۳٫  مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
۲-۱-۹-۴٫ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
۲-۱-۹-۵٫  مدل دانش ضمنی
۲-۱-۹-۶٫  مدل حلزونی دانش
۲-۱-۹-۷٫  مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۱-۹-۸٫  مدل راه‌حل دانش
۲-۱-۹-۹٫ چرخه حیات مدیریت دانش
۲-۱-۱۰٫  اجزا و عناصر مدیریت دانش
۲-۱-۱۱٫  کاربردهای مدیریت دانش
۲-۱-۱۲٫  خلق، کسب و توسعه دانش
۲-۲٫ گفتار دوم: چابکی سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۳٫  اهمیت چابکی :
۲-۲-۴٫  ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان :
۲-۲-۵٫ ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۲-۶٫ محرک های چابکی :
۲-۲-۷٫  قابلیت های چابکی سازمانی:
۲-۲-۸٫  مزایای چابکی سازمانی :
۲-۲-۹٫ دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
۲-۳٫ گفتار سوم: پیشینه تحقیق
۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۱-۶٫ چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳-  ابزار جمع آوری داده ها
۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش
۳-۴-۱- روایی
۳-۴-۲- پایایی
۳-۵-  جامعه و نمونه آماری
۳-۵-۱- جامعه آماری
۳-۵-۲-  حجم نمونه
۳-۶- روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
۳-۶-۱)  نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
۳-۶-۲) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
۳-۷٫ مدل مفهومی تحقیق
۳-۸- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
۵-۲٫ خلاصه یافته های پژوهش
۵-۲٫  بحث و نتیجه گیری
۵-۳٫ نتیجه گیری بر اساس هر فرضیه
۵-۴٫ پیشنهادها
۵-۴-۱٫ پیشنهادات برای محققین آتی
۵-۵٫ محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ

 

 

نوشته پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

 

دانلود رایگان پروژه

نوع فایل :ورد (ِdocx) 

تعداد صفحات : ۱۲۴   

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

مقطع: کارشناسی ارشد

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی می باشد . جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهد . در این پژوهش تعداد ۸۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شده اند این بررسی به روشی توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عدالت سازمانی ( نیهوف و مورمن،۱۹۹۳) واز پرسشنامه تعهدسازمانی (مودی، استیرزو پورتر۱۹۷۹) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است.تحلیل داده در سطح توصیفی و تحلیلی صورت گرفت . نتایج حاکی از آن بوده که بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد ، اما نتایج حاصله از بررسی مولفه های عدالت سازمانی( عدالت توزیعی، عدالت تعاملی،عدالت رویه ای) با تعهد سازمانی نشان از وجود رابطه بین عدالت رویه ای با تعهدسازمانی و عدم وجود رابطه بین عدالت توزیعی و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی دارد . بعلاوه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که تعهدسازمانی افراد یا نوع استخدام، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات، سطح شغل، رده سنی مختلف تفاوت معنی داری ندارد .

۱ – ۱ مقدمه :
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن وابسته است . عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی اجزایی از جامعه بوده لذا تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است.ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ، زیرا اهتمام نیروی انسانی و تعهد سازمانی کارکنان را تحت اشعاع خود قرار میدهد .
بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان ، روحیه کارکنان را تضعیف می کند و روحیه تلاش و فعالیت آنها را تنزل می دهد .بنابراین رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است ( سید جوادین و همکاران ، ۱۳۸۷)  بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتار عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است .مفهوم تعهد سازمانی ، که اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( مقیمی ، ۱۳۸۵ : ۳۹۲ ) ، به نگرشی مثبت دلالت دارد که از احساس وفاداری کارکنان به سازمان حاصل می شود و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی ، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه آنها تجلی می یابد.رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران ، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان ، ابداع ، نوآوری ، و ماندگاری آنها در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید .
با توجه به اهمیت و نقش عدالت سازمانی در تشریح نگرش ها و رفتارهای کارکنان ، در این پژوهش به بررسی رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان پرداخته می شود.عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربه کشیده شده است.گرینبرگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی ، برای اثر بخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است . و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. (گرینبرگ ، ۱۹۸۷ :۱۴)تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی در نظر می گیرند . بر اساس این شیوه فردی که به شدّت متعهّد است هویت خود را از سازمان می گیرد و در سازمان مشارکت دارد و در آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذّت می برد . ( ساروقی ، ۱۳۷۵ ) تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تاثیر قرار می دهد . تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است ، هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کاری می کنند . (یعقوبی و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۷ )رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران ، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان ، ابداع ،نوآوری آنان و در نتیجه موفقیت سازمان را به دنبال خواهد با توجه به اینکه مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه سازمان ، سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها بر روند شکست یا کامیابی سازمان تاثیر دارد ، تلاش برای توسعه تعهد در کارکنان ، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند . افراد متعهد تر به ارزشها و اهداف سازمان پایبندتر و فعالتر در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید اقدام میکنند .
عدالت سازمان شامل ۳ حیطه می باشد :
عدالت توزیعی – عدالت توزیعی بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش هاست . به بیان دیگر ، حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند ، دلالت دارد (رضائیان ، ۱۳۸۴ : ۴۳ )
عدالت رویه ای به عادلانه بودن روشی های مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی اشاره دارد .
عدالت تعاملی به برخورد عادلانه ای اطلاق می شود که بایک فرد شاغل در قالب روش های رسمی تصویب شده به عمل می آید . ( شکرکن و نعامی ، ۱۳۸۲ )
بنابراین عادلانه بودن رفتار ، گفتار و منش مدیران و شیوه توزیع منابع و پاداش های سازمان ، در پایبندی و تعهد کارکنان به اهداف متعالی سازمان موثر خواهد بود . با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش ، پژوهشگر به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که آیا بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

فصل اول : کلیات

۱ – ۱ مقدمه ۳
۲ – ۱ بیان مسئله ۴
۳ – ۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۴ – ۱ بیان اهداف پژوهش ۶
۵ – ۱ فرضیه و سئوال های پژوهش ۶
۶ – ۱ معرفی متغییر ها ۷
۷ – ۱ تعاریف نظری ۸
۸ – ۱ تعاریف عملیاتی ۹
۹ – ۱ محدودیت های محقق ۱۰

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲ مبانی نظری ۱۲
۱-۱-۲ عدالت سازمانی ۱۲
۲-۱-۲ معنای لغوی عدالت ۱۳
۳-۱-۲ عدل چیست ۱۴
۴-۱-۲ سیر تاریخی و تحول مفهوم عدالت ۱۶
۱-۴-۱-۲ عدالت در عصر کلاسیک ۱۷
۲-۴-۱-۲ عدالت در عصر میانه ۱۷
۳-۴-۱-۲ عدالت در عصر رنسانس و عصرخرد ۱۸
۴-۴-۱-۲ عدالت در سده های اخیر ۱۹
۵-۱-۲ عدالت از منظر غرب ۱۹
۱-۵-۱-۲ لیبرالیسم ۱۹
۲-۵-۱-۲ سوسیالیسم ۱۹
۳-۵-۱-۲ قراردادگرایان ۱۹
۴-۵-۱-۲ منفعت گرایان ۱۹
۵-۵-۱-۲ فمنیسم ۲۰
۶-۱-۲ عدالت از منظر اسلام ۲۰
۱-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم فقه ۲۰
۲-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم کلام ۲۰
۳-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم اخلاق ۲۰
۴-۶-۱-۲ عدالت از منظر علم سیاست ۲۱
۷-۱-۲ رابطه عدالت با حق ۲۱
۸-۱-۲ رویکردها و نظریه های موجود ۲۱
۹-۱-۲ نظریه برابری ۲۲
۱۰-۱-۲ تعریف سازمان ۲۲
۱۱-۱-۲ عدالت در سازمان ۲۳

۱۲-۱-۲ انواع عدالت در سازمان ها ۲۳

۱-۱۲-۱-۲ عدالت توزیعی ۲۳
۲-۱۲-۱-۲ عدالت رویه ای ۲۵
۱۳-۱-۲ تعریف و مشخصه های عدالت رویه ای ۲۶
۱۴-۱-۲ مدل های عدالت رویه ای ۲۶
۱-۱۴- ۱-۲ مدل ابزاری ۲۶
۲-۱۴-۱-۲ مدل رابطه ای ۲۷
۱۵-۱-۲ علل عدالت رویه ای ۲۸
۱۶-۱-۲ نتایج عدالت رویه ای ۲۹
۱۷-۱-۲ خلق و خوی کاری ۲۹
۱۸-۱-۲ تشابه عدالت توزیعی و رویه ای ۳۱
۱۹-۱-۲ عدالت مراوده ای ۳۲
۲۰-۱-۲ بی عدالتی در مراوده ۳۲
۲۱-۱-۲ دیدگاه وحدت گرا در عدالت ۳۳
۲۲-۱-۲ عدالت یا بی عدالتی مورد انتظار ۳۳
۲۳-۱-۲ خلاصه آثار بی عدالتی مورد انتظار برای سازمان ها ۳۵
۲۴-۱-۲ طبقه بندی انواع عدالت ۳۶
۱-۲۴-۱-۲ عدالت نظام دهنده ۳۶
۲-۲۴-۱-۲ عدالت ظاهری ۳۶
۳-۲۴-۱-۲ عدالت اطلاعاتی ۳۷
۴-۲۴-۱-۲ عدالت میان فردی ۳۷
۲۵-۱-۲ تعهد سازمانی ۳۷
۲۶-۱-۲ تعاریف تعهد ۳۸
۲۷-۱-۲ تعاریف تعهد سازمانی ۴۰
۲۸-۱-۲ انواع تعهد ۴۰
۲۹-۱-۲ فرآیند ایجاد تعهد سازمانی ۴۵
۳۰-۱-۲ عوامل موثر بر ایجاد تعهد سازمانی ۴۵
۳۱-۱-۲ مدل سه مولفه ای می یروآلن در مورد تعهد سازمانی ۴۷
۳۲-۱-۲ اهیمت تعهد سازمانی ۵۰
۳۳-۱-۲ راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۵۰
۳۴-۱-۲ دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی ۵۰
۳۵-۱-۲ دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی ۵۲
۱-۳۵-۱-۲ دیدگاه ریچرز ۵۲
۲-۳۵-۱-۲ دیدگاه بکرو بیلنیگس ۵۲
۳۶-۱-۲ تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ۵۳
۳۷-۱-۲ الگوهای چند بعدی ۵۳
۱-۳۷-۱-۲ مدل اریلی و چتمن ۵۳
۲-۳۷-۱-۲ مدل ” می یروآلن” ۵۵
۳-۳۷-۱-۲ مدل آنجل پری ۵۵
۴-۳۷-۱-۲ مدل مایر و شورمن ۵۵
۵-۳۷-۱-۲ مدل پنلی و گولدگ ۵۶
۳۸-۱-۲ دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی ۵۶
۱-۳۸-۱-۲ تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است ۵۶
۲-۳۸-۱-۲ تعهد سازمانی واقعا مهم است ۵۷
۳۹-۱-۲- سطح تعهد سازمانی ۵۸
۱-۳۹-۱-۲- سطح پایین تعهد ۵۸
۲-۳۹-۱-۲- سطح متوسط و خوب تعهد ۵۸
۳-۳۹-۱-۲- سطح عالی و آرمانی تعهد ۵۸
۴۰-۱-۲- سطح تعهد و نتایج آن در سازمان ها ۵۹
۱-۴۰-۱-۲- اثرات مثبت و منفی سطح پایین تعهد سازمان ۵۹
۲-۴۰-۱-۲- اثرات مثبت و منفی متوسط تعهد سازمان ۶۰
۳-۴۰-۱-۲- اثرات مثبت و منفی عالی و آرمانی تعهد سازمان ۶۰
۴۱-۱-۲- تعهد سازمانی و تعهد اسلامی (وجدان کاری) ۶۰
۴۲-۱-۲- ضرورت توجه به تعهد سازمانی ۶۱
۴۳-۱-۲- وجدان کاری (تعهد اسلامی) ۶۲
۴۴- ۱-۲- فواید بررسی تعهد سازمانی ۶۳
۲-۲ پیشینه تحقیق ۶۴
۱-۲-۲ پیشینه تحقیق عدالت سازمانی ۶۴
۱-۱-۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون عدالت سازمانی ۶۴
۲-۱-۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور پیرامون عدالت سازمانی ۶۵
۲-۲-۲ پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ۶۷
۱-۲-۲-۲ تحقیقات انجام شده که در داخل کشور پیرامون تعهد سازمانی ۶۷
۲-۲-۲- ۲تحقیقات انجام شده که در خارج کشور پیرامون تعهد سازمانی ۶۸
۳-۲ استنتاج از تحقیق ۶۹
۴-۲ چهارچوب نظری تحقیق ۷۰
۱-۴-۲ نمودار چهارچوب نظری تحقیق ۷۱

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق ۷۴
۲-۳- جامعه آماری ۷۴
۳-۳ حجم و روش نمونه گیری ۷۵
۴-۳ روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۷۶
۵-۳ اعتبار پرسشنامه ها ۷۷
۱-۵-۳ پرسشنامه تعهد سازمانی ۷۷
۲-۵-۳ پرسشنامه عدالت سازمانی ۷۸
۶-۳ شیوه اجرای تحقیق ۷۹
۷-۳ روش های آماری ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ توصیف داده ها ۸۱
۲-۴ آزمون فرضیه ها ۸۷
۱-۲-۴ فرضیه اصلی ۸۷
۲-۲-۴ فرضیه فرعی اول ۸۸
۳-۲-۴- فرضیه فرعی دوم ۸۸
۴-۲-۴- فرضیه فرعی سوم ۸۹
۵-۲-۴- فرضیه جانبی ۱ ۸۹
۶-۲-۴ فرضیه جانبی۲ ۹۰
۷-۲-۴ فرضیه جانبی۳ ۹۰
۸-۲-۴ فرضیه جانبی۴ ۹۱
۹-۲-۴ فرضیه جانبی۵ ۹۱

فصل پنجم: نتیجه گیری براساس یافته ها و پیشنهادات

۱-۵ بررسی فرضیه های پژوهش ۹۳
۱-۱-۵ فرضیه اصلی ۹۳
۲-۱-۵ فرضیه فرعی اول ۹۴
۳-۱-۵فرضیه فرعی دوم ۹۶
۴-۱-۵ فرضیه فرعی سوم ۹۷
۵-۱-۵ فرضیه جانبی ۱ ۹۸
۶-۱-۵ فرضیه جانبی ۲ ۹۹
۷-۱-۵ فرضیه جانبی ۳ ۱۰۰
۸-۱-۵ فرضیه جانبی ۴ ۱۰۱
۹-۱-۵ فرضیه جانبی ۵ ۱۰۲
۲-۵ محدودیت های تحقیق ۱۰۳
۳-۵ پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۳
۴-۵ پیشنهادات به سایر محققین ۱۰۴
نمونه پرسشنامه ۱۰۶
فهرست منابع فارسی ۱۰۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۱۲
چکیده انگلیسی

 

 

 

نوشته دانلود پایان نامه بررسى رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.